Strona główna
Dzisiaj jest: 23 listopada 2020
Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie chodnika przy ul. Oszmiańskiej (data zamieszczenia: 15 maj 2020)

Warszawa, 15 maja 2020 r.
Znak sprawy: UD-X-WAB.6733.3.2020.ASZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :
art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz.256), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020r., poz.293), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek XI Home Invest Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 64, złożony przez Pełnomocnika Pana Konrada Matysiak, w dniu 09.04.2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie chodnika przy ul. Oszmiańskiej, na terenie działki nr ew. 131 z obrębu 4-10-12, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz prawo złożenia ostatecznych oświadczeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678; e-mail: aszoll@um.warszawa.pl, w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na stosowanie rozwiązań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wgląd do akt sprawy możliwy będzie po telefonicznym lub mailowym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 15 maja 2020 r.


Z up. Zarządu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy
/-/
Rafał Lewtakowski
Kierownik
Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Targówek

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]