Strona główna
Dzisiaj jest: 27 lutego 2020
Imieniny: Gabrieli, Liwii, Leonarda
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie dot. najmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej stanowiska postojowego przy ul. Klukowskiej 50 (data zamieszczenia: 24 styczeń 2020)

Wykaz nieruchomości na której usytuowane jest stanowisko postojowe przeznaczone przez dyrektora oddziału regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego do najmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej na rzecz zainteresowanego

Adres nieruchomości na których usytuowane są stanowiska postojowe /położenie/

Warszawa, ul. Klukowska 50, działki o nr 26/4, 26/5 z obrębu 4-11-05 o łącznej powierzchni 0,1414 ha, KW nr WA3M/00203816/4.

Nr ewidencyjny oraz powierzchnia stanowiska postojowego

OR- 1548 (G4) - powierzchnia 11,00 m2

Przeznaczenie stanowiska postojowego
i preferowany sposób jego zagospodarowania

Przechowywanie pojazdu samochodowego, motorowego, roweru, wózków itp.

Wysokość czynszu za najem stanowiska postojowego (bez podatku VAT i innych opłat)

120,00 złotych

Inne opłaty

Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia powstania obowiązku podatkowego oraz złożenia „Informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych” do właściwego organu podatkowego, celem zapłaty podatku od nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez cały okres obowiązywania umowy, bezpośrednio do organu podatkowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Wysokość kaucji gwarancyjnej wnoszona w formie pieniężnej

Równowartość trzymiesięcznego czynszu wraz z należnym podatkiem VAT. Kaucja płatna do dnia zawarcia umowy najmu na rachunek bankowy Wynajmującego.

Dodatkowo najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji za pilot do bramy wjazdowej.

Opis nieruchomości na których usytuowane są stanowiska postojowe, wyposażenie techniczne

Stanowisko postojowe usytuowane w hali garażowej pod budynkiem mieszkalnym.

Warunki podpisania umowy najmu i wydania stanowiska postojowego

Umowa najmu stanowiska postojowego zostanie zawarta w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 ze zm.). Stanowisko postojowe zostanie protokolarnie wydane najemcy po wpłaceniu pełnej wysokości kaucji gwarancyjnej, o której mowa powyżej oraz po podpisaniu umowy najmu.

Terminy i zasady aktualizacji czynszu

Najemca zobowiązany będzie do wnoszenia czynszu wraz z należnym podatkiem VAT, miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podany przez Wynajmującego. Zasady aktualizacji czynszu:

- Wysokość czynszu podlega waloryzacji nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu, stosownie do treści art. 6851 Kc.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 24.01.2020 roku do dnia 14.02.2020 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego w Warszawie, Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy oraz opublikowany na stronie internetowej www.amw.com.pl i BIP.
Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w Dzienniku Puls Biznesu w dniu 24.01.2020 roku.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]