Strona główna
Dzisiaj jest: 9 grudnia 2019
Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew (data zamieszczenia: 28 sierpień 2018)
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” z dnia 09.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ul. Łojewskiej 13 (dz. ew. nr 24/11 z obrębu 4-08-04), ul. Krasiczyńskiej 3 i 5 (dz. ew. nr 49/4 z obrębu 4-08-08), ul. Krasiczyńskiej 13 (dz. ew. nr 24/5 z obrębu 4-08-04), ul. Suwalskiej 38 (dz. ew. nr 92/11 z obrębu 4-08-08), ul. Kondratowicza 25a (dz. ew. nr 92/22 z obrębu 4-08-08), ul. Kondratowicza 29 (dz. ew. nr 92/31 z obrębu 4-08-08), ul. Suwalskiej 22 (dz. ew. nr 92/25 z obrębu 4-08-08), ul. Turmonckiej 14 (dz. ew. nr 61 z obrębu 4-08-04), ul. Suwalskiej 39 (dz. ew. nr 49/8 z obrębu 4-08-08) i ul. Turmonckiej 15 (dz. ew. nr 51 z obrębu 4-08-04) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Jednocześnie, zgodnie z art. 79 § 1 k.p.a. zawiadamiamy, że w dniu 18.09.2018 r. o godzinie 10:00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Miejsce spotkania ustala się przy drzewie nr 1 - ul. Łojewska 13.
W myśl art. 79 § 2 k.p.a. strona ma prawo brania udziału w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, pok. 404 (IV piętro);

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]