Strona główna
Dzisiaj jest: 25 marca 2019
Imieniny: Marii, Wieńczysława
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Obwieszczenie w związku z korektą wniosku dot. toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Wysockiego (data zamieszczenia: 15 maj 2018)
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 j.t. ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 j.t. ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2015 r., poz. 1438 j.t. ze zm.) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie dz. nr ew. 58-cz., 40-cz., 44-cz., 36/3-cz., 36/6-cz. z obrębu 4-08-17, dz. ew. nr 1-cz. z obrębu 4-08-19, dz. ew. nr 85/1-cz., 85/2, 85/3-cz., 85/4-cz., 4-cz. 5/2, 93/1-cz. z obrębu 4-08-21, dz. ew. nr 92/2 z obrębu 4-08-11 w rejonie ul. Wysockiego, na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 09.05.2018 r., Wnioskodawca dokonał korekty wniosku dotyczącego przedmiotowej inwestycji, polegającej na wyłączeniu z obszaru objętego wnioskiem terenu działek ew. nr 44, 36/3, 36/6 z obrębu 4-08-17 oraz działki ew. nr 1 z obrębu 4-08-19 przy ul. Kiejstuta oraz ul. Wysockiego.
Na przedmiotowym terenie planowana jest przebudowa istniejącej magistrali wodociągowej realizowana metodą bezwykopową, bez zmiany jej lokalizacji, w związku z czym nie jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ze względu na terminy postępowania ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-679 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku    park rzezby Społeczna Rada Kombatancka  Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap    Karta Dużej Rodziny
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]