Strona główna
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew z terenu Osiedla „Kondratowicza” (data zamieszczenia: 26 lipiec 2017)
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew z terenu Osiedla „Kondratowicza” rosnących przy ul. Turmonckiej 10 (dz. ew. nr 59 z obrębu 4-08-04), ul. Turmonckiej 12 (dz. ew. nr 51 z obrębu 4-08-04), ul. Łojewskiej 5 (dz. ew. nr 62 i 66 z obrębu 4-08-04), ul. Turmonckiej 14 ( dz. ew. nr 61 z obrębu 4-08-04), ul. Turmonckiej 17a (dz. ew. nr 48 z obrębu 4-08-04), ul. Chodeckiej 14 (dz. ew. nr 49/6 z obrębu 4-08-08), ul. Krasiczyńskiej 11 (dz. ew. nr 24/5 z obrębu 4-08-04), ul. Suwalskiej 32 (dz. ew. nr 92/6 z obrębu 4-08-08) , ul. Turmonckiej 16 (dz. ew. nr 62 z obrębu 4-08-04), ul. Krasiczyńskiej 5 (dz. ew. nr 49/4 z obrębu 4-08-08) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Jednocześnie, zgodnie z art. 79 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 17.08.2017 r. o godz. 10:00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Wizja terenowa rozpocznie się przy ul. Krasiczyńskiej 5 przy drzewie o numerze inwentaryzacyjnym 23 (Topola o obwodzie pnia 228 cm).

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
Zgodnie z art. 37 § 1.k.p.a. „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy”.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku    park rzezby Społeczna Rada Kombatancka  Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap    Karta Dużej Rodziny
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]