Strona główna
Dzisiaj jest: 26 lutego 2020
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Aktualności - główny zbiór
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (23 stycznia 2020)
W 2016 r. w całym kraju uruchomiony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów i radców prawnych. W samej Warszawie powstało łącznie 35 punktów, w których udzielana jest pomoc prawna.
Wraz z początkiem 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana obywatelom według nowych przepisów. Z takiej pomocy korzystać może znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych oraz w szerszym zakresie spraw (wystarczy pisemne oświadczenie, że zainteresowanego nie stać nas na płatną pomoc prawnika).
W 2019 r. ruszyła także nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (porada udzielana przez doradców reprezentowanych przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS ) - która polega ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Od 1 stycznia 2020 r. w Punkcie została uruchomiona usługa w zakresie nieodpłatnej mediacji (polubowne metody rozwiązywania sporów). Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2017 poz. 2030, ze zm.).

Na terenie Dzielnicy Targówek Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji znajdują się w budynku przy ul. św. Wincentego 87 (II klatka, I piętro, pokój nr 20) i działają pięć dni w tygodniu (Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-12.30, Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 15.00 -19.00, Nieodpłatna Mediacja - we wtorek w godz. 15.00-19.00).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, ubezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa celnego, dewizowego i handlowego, przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Stosowaniem formy nieodpłatnej pomocy prawnej jest: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. W razie potrzeby, wspólnie z zainteresowanym sporządzany jest plan działania i pomocy.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona przez mediatora pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązywania sporu i obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego płynących; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego bądź zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Informacje i zapisy do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej , Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji należy dokonywać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu pod numerem telefonu 19115 lub przez stronę internetową: www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna


Wszystkich uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy, serdecznie zapraszam.

Małgorzata Kwiatkowska
/Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy/

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
00-983 Warszawa, ul. Kondratowicza 20

Urząd m.st. Warszawy
Biuletyn Informacji Publicznej
informacja: +48 22 44 38 727
fax: +48 22 675 22 43
e-mail: urzad@targowek.waw.plLokalizacja Urzędu
Urządumów się na wizytę w Urzędzie
eUrządelektroniczna skrzynka podawcza
eFirma
Załatw sprawę w urzędzieprocedury i formularze
Znajdź mieszkanie do zamianykupno, sprzedaż, zamiana mieszkania

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]